แบบนี้ก็มี?คุณป้าภักดีตาย ให้พระสวด 3 วันแล้วฝังตามหลักอิสลาม

866

มีความเชื่อที่ไม่ถูกต้องเกิดขึ้นในสังคมอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ป้าภักดี ศาสนภักดี อายุ 83 ปี เสียชีวิต ลูกหลานเห็นว่า จะทำพิธี 2 ศาสนา คือ สวด 3 คืน จากนั้นฝังที่กุโบว์มัสยิดตลาดขวัญ จ.นนทบุรี