สุดประทับใจ!หมอแว แต่งงานลูกสาวเรียบง่าย สินสอด 10,000 ไม่รับซอง ไม่เชิญคนไกล

8921
วันที่ 24 กันยายน นายแพทย์แวมาฮาดี แวดาโอะ อดีต ส.ว. และ ส.ส. นราธิวาส ได้จัดพิธีนิกะห์บุตรสาว กับลูกชายของนายสมพร สุมาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสาเมาะ จ.นราธิวาส  โดยพิธีจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายที่มัสยิดหลังละหมาดซุบฮิ์
หมอแวได้งานคุตบะห์นิกะห์ด้วยตนเอง สรุปได้ว่า  วันนี้ข้าพเจ้านิกะห์ลูกสาวในเวลาหลังซุบฮิ์เพื่อให้มุมินมาเป็นพยาน
เพราะเวลานี้ไม่มีมุนาฟิก
” ข้าพเจ้าตั้งสินสอดหนึ่งหมื่นบาท เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่เจ้าบ่าว ริซกีเป็นของอัลลอฮพระองค์จะทรงประทาน
แก่คู่บ่าวสาวที่มีการแต่งงานด้วยความบารอกัต วันนี้มีการเลี้ยงข้าวไม่มีการรับซอง พี่น้องอยู่ไกลไม่ต้องมาแค่ช่วยดุอาให้ก็เพียงพอแล้ว” หมอแว กล่าว