หนุ่มใต้คึก! แห่ทดสอบร่างกายสมัครอส. ชุดคุ้มครองหมู่บ้าน

235

วันที่ 30 กันยายน ที่สนามกีฬา อบจ.ปัตตานี ได้มีการจัดทดสอบสมรรถภาพร่างกายของผู้ที่สมัครเป็น อส. ประจำอำเภอโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ซึ่งมีผู้สมัครมากกว่า 400 คน เพื่อไปทำหน้าที่ “ชุดคุ้มครองตำบล” หรือ ชคต. โดยมีเกณฑ์การทดสอบต้องผ่านความฟิต 3 สถานี ประกอบด้วย การทดสอบดันพื้น หรือวิดพื้น การทดสอบการลุกนั่ง หรือที่เรียกว่า “ซิตอัพ” และการ”วิ่ง” ระยะทาง 2 กิโลเมตรตามเวลาที่กำหนด จากนั้นเป็นการสอบสัมภาษณ์ โดยรับผู้ผ่านการทดสอบประจำอำเภอโคกโพธิ์จำนวน 144 นาย

สำหรับจำนวน อส.ที่เปิดรับสมัครทั้งหมดในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีทั้งสิ้น 2,161 อัตรา เพื่อไปบรรจุและปฏิบัติงานในชุดคุ้มครองตำบล จำนวน 60 ชุด  แยกเป็น จ.ปัตตานี 38 ชคต. ต้องการสมาชิก อส. 1,368 นาย จ.ยะลา 11 ชคต. ต้องการสมาชิก อส. 396 นาย และ จ. นราธิวาส 11 ชคต. ต้องการสมาชิก อส. 396 นายเช่นกัน

นายวิชิต อ่อนทองอิน ป้องกันจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า การรับสมัคร อส.เป็นการสนับสนุนจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ภาคประชาชนในพื้นที่เข้ามาดูแลความปลอดภัยทดแทนกำลังทหารที่ถอนออกไป โดยอส.จะมาช่วยทำให้บ้านเมืองของเราสงบสุข เพราะเขาเป็นคนพื้นที่ รู้จักพื้นที่เป็นอย่างดี เขาจะไปทำภารกิจทุกด้านเกี่ยวกับงานด้านความมั่นคง