มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามฯ จัดงานแสดงความยินดีบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งสูง

571

มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามฯ จัดงานแสดงความยินดีบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งสูง

 

วันที่ 10 ตุลาคม มูลินิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งสูงทั้งในส่วนของกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด มีนายสามารถ มะลูลีม ประธานมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางฯ เป็นประธานในพิธี

 

บุคคลที่ได้รับการแสดงความยินดีประกอบด้วย นายซีรอซันคาร ปาทาน ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครระดับสูง น.ส.สุขาดา พิบูลศิริ ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครระดับสูง นายศักดิ์ชัย บุญมา ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร นายพินิต อารยะศิลปธร ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง นางชมจิตร พงษ์เสมา ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ นายธนะสิทธิ์ เมธพันธุ์เมือง ผู้อำนวยการเขตประเวศ นายธำงรงค์ รื่นสุข ผู้อำนวยการกองการกีฬาและการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร นายชัชชญา ขำจันทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสวนหลวง นายวุฒิ เฮงวัฒนะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกะปิ น.ส.เสาวลักษณ์ วยะนันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกะปิ น.ส.อัญชนา บุญสุยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตวัฒนา และนายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน ปลัดจังหวัดตราด นอกจากนี้ ยังเป็นการเลี้ยงเนื่องในการเกษียณอายุราชการของนายสุวัฒน์ จิราพันธุ์ อดีตเอกอัคราชทูตไทยประจำประเทศตุรกีด้วย

นายสามารถ กล่าวว่า เป็นการแสดงความยินดี และการสานสัมพันธ์การทำงานระหว่างข้าราชการกับประชาชนในพื้นที่