สายแข็งไม่ยอมรับ “แต่งดำไว้ทุกข์” อ้างตรรกผิด ยก”สงกรานต์-ลอยกระทง” พระไม่ทำแล้วทำได้หรือ

1532
ฟาริด เฟ็นดี้

ตามที่เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม อ.ชาฟีอี นภากร อิหม่ามประมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้คุตบะห์ว่า การแต่งชุดดำสำหรับมุสลิมเพื่อแสดงความไว้อาลัยสามารถทำได้น

อ.ชาฟีอี นภากร กล่าวในคุตบะห์ ว่า

“หลักการพิจารณาว่าทำได้หรือไม่ ต้องดูว่า เป็นเรื่องศาสนาหรือไม่ ถ้าเป็นเรื่องศาสนา ต้องไปดูว่าพระสงฆ์ทำหรือไม่ เณร ชี ทำหรือไม่ เขาไม่ได้ทำ ก็แสดงว่า เป็นเรื่องทางสังคมไม่เกี่ยวกับศาสนา เมื่อเป็นเรื่องสังคมมุสลิมสามารถทำได้หากในกลุ่มทำ เป็นการให้เกียรติแก่ผู้เสียชีวิต การไว้ทุกข์ การแต่งดำ หรือการติดโบว์ดำ เป็นการไว้ทุกข์ เป็นแสดงความอาลัย เป็นการให้เกียรติ ที่เป็นเรื่องทางสังคมจึงสามารถทำได้ นบีมูฮัมหมัด(ซ.ล.) ได้ทำเป็นตัวอย่างด้วยการยืนให้เกียรติแก่ศพชาวยิว แต่เราขอดุอาว์ไม่ได้ และให้ยึดมั่นว่า ละกุมดีนุกุมวาลียาดีน” อ.ชาฟีอี กล่าวในคุตบะห์

นายฟารีด เฟ็นดี้ แห่งค่ายทีวีมุสลิม ได้ออกมาตอบโต้ว่า ที่ระบุว่า หลักการพิจารณาว่าทำได้หรือไม่ ต้องดูว่า เป็นเรื่องศาสนาหรือไม่ ถ้าเป็นเรื่องศาสนา ต้องไปดูว่าพระสงฆ์ทำหรือไม่ เณร ชี ทำหรือไม่ เขาไม่ได้ทำ ก็แสดงว่า เป็นเรื่องทางสังคมไม่เกี่ยวกับศาสนา เมื่อเป็นเรื่องสังคมมุสลิมสามารถทำได้หากในกลุ่มทำ

เป็นการเปรียบที่ไม่ถูกต้อง หากพระสงฆ์ เณร ชี ไม่ได้ทำ ก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องศาสนา มุสลิมสามารถทำได้

ถ้าเช่นนั้น ลอยกระทง สงกรานต์ มุสลิมก็ทำได้ เพราะพระสงฆ์ เณร ชี ไม่ได้ทำ

คำพูดทีว่า “เป็นการให้เกียรติแก่ผู้เสียชีวิต การไว้ทุกข์ การแต่งดำ หรือการติดโบว์ดำ เป็นการไว้ทุกข์ เป็นแสดงความอาลัย เป็นการให้เกียรติ ที่เป็นเรื่องทางสังคมจึงสามารถทำได้ นบีมูฮัมหมัด(ซ.ล.) ได้ทำเป็นตัวอย่างด้วยการยืนให้เกียรติแก่ศพชาวยิว”

นบียืนเมื่อศพผ่านถือเป็นการไว้ทุกข์หรือ? หรือเป็นการให้เกียรติศพ?

เปล่าเลย..นักวิชาการอธิบายว่า เนื่องจากมีมะลาอิกะห์ร่วมมาด้วย