น่าชื่นชม!เยาวชนในนามแก๊งเด็กซ่า ได้รวมตัวกัน ทำความดีเพื่อในหลวง ด้วยการเก็บขยะ

72

เยาวชน อายุ 5-11 ปี ประกอบด้วย อัยย์รีน อัลญ่า ไอเดีย และออแกน ได้ร่วมกันเก็บขยะ ริมถนนรามอินทรา เป็นการทำความดี เพื่อรำลึกถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อคนไทย พร้อมเชิญชวนเยาวชนร่วมกันทำความดีในเดือนสำคัญนี้