ชื่นชม! นักศึกษารัตนบัณฑิตออกค่ายอาสา ทาสีมัสยิด อบรมเยาวชน สานสัมพันธ์ชุมชนจ.ตรัง

502

ระหว่างวันที่ 7-13 ตุลาคม ชมรมนักศึกษาศาสนสัมพันธ์มุสลิม มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ได้ออกค่ายอาสาที่ โรงเรียนอัดดะนาน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โครงการ ร่วมสรรค์สร้างเติมช่องว่างสู่ชุมชน ครั้งที่ 17 โดยนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานพิธีเปิด เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม เวลา 14.00 น. โดยผู้ว่าฯ ได้แสดงความชื่นชมนักศึกษาที่มีจิตอาสาทำงานเพื่อสังคม

สำหรับโครงการ ร่วมสรรค์สร้างเติมช่องว่างสู่ชุมชน ครั้งที่ 17 ของ ชมรมนักศึกษาศาสนสัมพันธ์มุสลิม มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต มีกิจกรรมอบรมเยาวชน การจัดแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ชุมชน การจัดกิจกรรมแม่ลูกสัมพันธ์เพือความเข้าใจกันในครอบครัว และการบำเพ็ญประโยชน์ทาสีมัสยิด