ประมวลภาพขบวนพระบรมราชอิสริยยศ สวยงาม ยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ

128

วันที่ 26 ตุลาคม.2560.เวลา.11:03.น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตร ณ ท้ายเกรินบันไดนาค ก่อนเจ้าพนักงานอัญเชิญพระบรมโกศขึ้นประดิษฐานในบุษบกพระมหาพิชัยราชรถ ในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ริ้วขบวนที่ 2

เมื่อเวลา 09.52 น. ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ขบวนที่ 1 เคลื่อนถึงบริเวณแยกท้ายวังตัดถนนสนามไชย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดําเนินตามพระบรมโกศไปยังพลับพลายก หน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เพื่อทอดพระเนตรการอัญเชิญพระโกศทองใหญ่ประดิษฐานยังพระมหาพิชัยราชรถ ในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ริ้วขบวนที่ 2
ทั้งนี้ หลังจากพระยานมาศสามลำคานเทียบเกรินบันไดนาคข้างพระมหาพิชัยราชรถแล้ว เจ้าพนักงานจึงอัญเชิญพระโกศทองใหญ่ประดิษฐานยังท้ายเกรินบันไดนาค แล้วจึงเคลื่อนพระยานมาศสามลำคานออกไปยังถนนท้ายวัง จากนั้นเจ้าพนักงานได้ยกนพปฎลมหาเศวตฉัตรกางกั้นพระโกศทองใหญ่ สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร ขึ้นประทับยังราชรถน้อย ซึ่งเป็นราชรถนำสวดพระอภิธรรมนำหน้าพระมหาพิชัยราชรถ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตร 20 ไตร ณ ท้ายเกรินบันไดนาค พระสงฆ์สดับปกรณ์เที่ยวละ 5 ไตร แล้วเสด็จพระราชดําเนินไปประทับยังพลับพลายก เจ้าพนักงานภูษามาลาขึ้นนั่งท้ายเกรินบันไดนาค จากนั้นเจ้าพนักงานภูษามาลาและพลฉุดชักถวายบังคมพร้อมกัน เวลา 10.23 น. เจ้าพนักงานเลื่อนเกรินอัญเชิญพระบรมโกศขึ้นสู่ด้านบนเกรินบันไดนาค โดยมีวงดุริยางค์ทหารบกบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

ขณะที่ประชาชนต่างก้มลงกราบอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อถวายความเคารพ จากนั้นเจ้าพนักงานภูษามาลาจึงประคองพระบรมโกศจากเกรินบันไดนาคประดิษฐานในบุษบกพระมหาพิชัยราชรถแล้วจึงถวายบังคมพร้อมกัน 3 ครั้ง