ฟังเสียงอันเข้มแข็งกังวาลของ คุณก้อย”พ.อ.(หญิง)สินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์”

6165

หลายคนที่ดูการถ่ายถอดสดงานพระราชพิธีออกพระเมรุ อยากรู้จักว่า นายทหารหญิงที่ออกคำสั่ง กองริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ดังกังวาลชัดเจน เป็นใคร เป็นเป็นใคร เป็นนายทหารระดับไหน

#เจ้าของเสียงคำสั่งอันเข้มแข็ง ทรงพลังในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ คือเสียงของ คุณก้อย พันเอกหญิง สินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย