ไม่ห้ามใส่-ขาย เสื้อดำติดตราสัญลักษณ์ พม.แจงโพสต์ผิดพลาด

403

จากกรณี เฟซบุ๊กกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เเจ้งให้ประชาชนรับทราบกรณีการสวมเสื้อดำไว้ทุกข์ โดยระบุว่า

ห้ามเสื้อดำติดตราสัญลักษณ์ กรณีการแต่งกายไว้ทุกข์นั้น ห้ามนำตราสัญลักษณ์ต่างๆ มาติดที่เสื้อสีดำ และห้ามนำออกจำหน่าย เนื่องจากเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม เพราะในขณะนี้มีการผลิตเสื้อสีดำที่มีตราสัญลักษณ์ออกวางจำหน่ายแล้ว จึงต้องการแจ้งให้ประชาชนรับทราบ เนื่องจากที่ผ่านมาก็ได้มีการห้ามสวมเสื้อที่มีตราสัญลักษณ์เข้างานศพอยู่แล้ว และยิ่งนำมาติดบนเสื้อสีดำเพื่อจำหน่ายในเชิงธุรกิจ ถือว่าไม่เหมาะสมและไม่ถูกต้องเป็นอย่างยิ่ง

ล่าสุดฝ่ายประชาสัมพันธ์กระทรวงพม.ได้ชี้แจงว่าข้อความข้างต้นเกิดจากความผิดพลาด

โดยระบุว่า ขณะนี้ได้สั่งลบภาพดังกล่าวไปแล้ว กระทรวงต้องขออภัยที่มีภาพและข้อความดังกล่าวปรากฏออกไป เบื้องต้นจากการสอบถามผู้โพสต์พบว่าเป็นความเข้าใจผิด ที่นำการแจ้งเตือนของรัฐกรณีเรื่องเสื้อดำที่ตราสัญลักษณ์ที่ไม่เหมาะสม สมัยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สิ้นประชนม์ มาแจ้งเตือนอีกครั้งในช่วงนี้ อีกทั้งยังเลือกใช้ภาพผิด ที่นำตัวอย่างเสื้อที่มีเลข ๙ มาแสดง ทั้งที่ไม่ได้ว่าจะไม่เหมาะสมอะไร อย่างไรก็ตาม ได้ให้ผู้โพสต์ชี้แจงอย่างเป็นทางการผ่านเพจดังกล่าวแล้ว ขณะที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์กระทรวงพม.จะออกข่าวชี้แจงคู่ขนานในเร็วๆนี้ ฉะนั้นขณะนี้ขอให้ประชาชนหยุดส่งต่อภาพและข้อความดังกล่าว เพื่อป้องกันความสับสนเข้าใจผิดต่อไป

Cr.matichon