สสม.เปิดโครงการ “มัสยิดครบวงจร” ดูแลตั้งแต่เกิดจนตาย

15

สสม.เปิดโครงการ “มัสยิดครบวงจร” ดูแลตั้งแต่เกิดจนตาย

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์มัสยิดดารุลบิร ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ น.ท.สมคิด ลัทธิศักดิ์ ผอ.ศูนย์กิจกรรมภาคเหนือ สสม.และคณะ เปิดตัวโครงการมัสยิดครบวงจร โดยมีนายรัฐศักดิ์ พงษ์มณี คอเต็บมัสยิด และนายเลิศ ชัยคำ บิหลั่น ให้การต้อนรับ โดยเริ่มจากการแจ้งวัตถุประสงค์ และกล่าวขอบคุณ ตามพิธีการจัดงานทั่วไป ประเด็นที่สำคัญหาได้อยู่ในพิธีเปิดแต่เป็นการสร้างความเข้าใจและสร้างสำนึกของผู้เข้าร่วมโครงการ คุณเลิศ ชัยคำ เป็นผู้นำกิจกรรมเอง ชวนพี่น้องพูดคุยถึงสถานการณ์กับปัญหาด้านสุขภาวะในชุมชน ในวัตถุประสงค์ของโครงการข้างต้น วาดฝัน อยากเห็นสิ่งใด ที่เป็นสิ่งดีๆ เกิดขึ้นในชุมชน ความคิดเห็นถูกเขียนผ่านกระดาษแผ่นเล็กๆ ส่งมาหน้าเวที ติดทุกความเห็นไว้บนกระดานที่เตรียมไว้ พี่น้องแลกเปลี่ยนกันหลายเรื่อง การร่วมชุมนุมกันวันนี้มิได้ศูนย์เปล่า โดยเวทีนี้จบโดยการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ โดยวางเงื่อนไข ช่วยเหลือ กรณี เกิด เจ็บ ตาย มีการตั้งคณะกรรมการชุดก่อตั้งรวม 7 ท่าน พี่น้องที่ร่วมประชุมต่างทยอยรวบรวมเงินเพื่อเป็นทุนตั้งต้น ได้ 3,000 บาทอัลฮัมดุลิลลาฮฺ หากได้เห็นสิ่งที่ผมเห็น น้ำตาแห่งความปลื้มปิติของคุณมิอาจจะกลั้นให้มันใหลออกมาด้วยเห็นหัวใจ น้ำใจที่ไม่เคยเหือดแห้งไปจากสังคมมุสลิมเราเลยศูนย์กิจกรรมภาคเหนือ แผนงานสร้างสุขมุสลิมไทย ได้เปิดโครงการมัสยิดครบวงจร เป็นโครงการที่ช่วยสร้างเสริมสุขภาพสู่ชุมชนมุสลิมโดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มัสยิดที่ร่วมโครงการเป็นมัสยิดมีการจัดการการทำงานอย่างเป็นระบบตามโครงสร้าง เป็นมัสยิดปลอดบุหรี่และมีคุตบะฮ์ที่รณรงค์ในเรื่องการห้ามสูบบุหรี่ และสร้างเสริมสุขภาวะ ผลักดันให้เกิดกองทุน อันจะนำมาซึ่งก่อให้เกิดการช่วยเหลือ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน ซึ่งอาจหมายถึงกองทุนสวัสดิการ ช่วยเหลือกันในกรณี เกิด ..เจ็บ..ตาย..หรืออาจเป็นกองทุนที่ส่งเสริมอาชีพในชุมชน จัดให้มีห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการในพื้นที่มัสยิด ประกอบกับการจัดภูมิทัศน์ให้สะอาดสวยงาม และมีอาสาสมัครรักษาความสะอาดช่วยกันดูแลมัสยิดอย่างต่อเนื่อง