รับรองฮาลาลร้านอาหารมุสลิมทั่วประเทศ 3,500 ร้านรับ AEC

116

กรรมการกลางอิสลามฯ-วิทยาศาสตร์ฮาลาล จับมือให้การรับรองฮาลาลร้านอาหารมุสลิมทั่วประเทศ 3,500 ร้านรับ AEC ขณะที่ธนาคารอิสลามร่วมสนับสนุนสินเชื่อบริหารร้าน 300 ล้านบาทสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทยคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ได้จัดแถลงข่าว “โครงการให้การรับรองฮาลาลแก่ผู้ประกอบการรายย่อย ร้านอาหารฮาลาล 3,500 ร้านทั่วประเทศเพื่อรองรับ AEC” เพื่อยกระดับร้านอาหารฮาลาลเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ประธานสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย และผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า มีมุสลิมเป็นผู้ประกอบการนับแสนราย แต่ที่มีการรับรองฮาลาลมีเพียงแค่หลักพันราย ดังนั้นในปีนี้ฝ่ายตรวจรับรองฮาลาลจึงตั้งเป้าหมายจะสนับสนุนให้มีการรับรองฮาลาลให้ได้ถึง 3,500 ราย ตามโครงการให้การรับรองฮาลาลแก่ผู้ประกอบการรายย่อยร้านอาหารฮาลาล 3,500 ร้านทั่วประเทศเพื่อรองรับ AEC โดยจะมีการอำนวยความสะดวกต่างๆ รวมถึงการลดในส่วนของค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ นอกจากนี้จะมีการจัดทำแอพพลิเคชันมารองรับในส่วนนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวโดยจะมีการแนะนำชุมชนมุสลิม มัสยิด ร้านอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยว

“สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย และ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 39 จังหวัด และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ได้ร่วมมือกัน

ผนึกกำลังในการที่จะยกระดับผู้ประกอบการร้านอาหารให้ได้รับการรับรองฮาลาลจำนวน 3,500 ร้านทั่วประเทศ โดยภายใต้โครงการนี้ทางสถาบันมาตรฐาน ฮาลาลและ สกอท.ได้สร้างความเข้าใจไว้กับตัวแทนกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ทั้ง 39 จังหวัดเป็นที่เรียบร้อยไปแล้ว โดยจะเริ่มดีเดย์ออกตรวจตราตามกระบวนการรับรองในวันที่ 14 ตุลาคม 2558 โดยจะเริ่มทำการรับรองในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครและกระบี่เป็นการนำร่อง แล้วจะทยอยออกตรวจตราให้การอบรมและรับรองให้ครบ 39 จังหวัดภายในสิ้นปีนี้โดยมีเป้าหมายร้านค้าที่จะต้องให้ผ่านการรับรองจำนวน 3,500 ร้าน” รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน กล่าว

ด้านนายสติ ศังขวณิช ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่มงานธุรกิจรายย่อย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ยังคงมุ่งเน้นในพันธกิจที่จะทำธุรกิจกับพี่น้องมุสลิมในประเทศและธุรกิจต่างๆ ที่อยู่รอบๆ พี่น้องชาวไทยมุสลิมที่เป็นธุรกิจฮาลาล”

“โครงการสินเชื่อยกระดับร้านอาหารมุสลิมเป็นโครงการเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร ภายใต้หลักการมุรอบาฮะฮ์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารมุสลิมทั่วประเทศ ที่เข้ารับการตรวจประเมินผล มาตรฐานร้านอาหารที่ผู้ประกอบการเป็นมุสลิม โดยเราให้ประเภทสินเชื่อเป็นสินเชื่อธุรกิจรายย่อย MSMEs แบบไม่มีหลักประกัน และสินเชื่อธุรกิจรายย่อย MSMEs แบบมีหลักประกัน โดยให้วงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 50,000 สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท โดยมีกำหนดระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 5 ปี”

“โดยธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ได้ให้ความร่วมมือพร้อมสนับสนุนทางการเงิน ภายใต้โครงการ “สินเชื่อยกระดับร้านอาหารมุสลิม” วงเงินรวม 300 ล. แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารมุสลิมที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้”

“สำหรับคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ จะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย และนับถือศาสนาอิสลาม จะต้องมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ อายุของผู้ขอสินเชื่อเมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระจะต้องไม่เกิน 65 ปี เป็นผู้ประกอบกิจการร้านอาหารมุสลิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีขึ้นไป และต้องเป็นร้านค้ามุสลิมในประเทศที่เข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐานร้านอาหาร ฮาลาลที่จากโครงการให้การรับรองฮาลาลแก่ผู้ประกอบการรายย่อย ร้านอาหารฮาลาล 3,500 ร้านทั่วประเทศเพื่อรองรับ AEC ซึ่งผู้ประกอบการสามารถติดต่อขอรับการบริการโครงการได้ตามสถานที่เขารับการ อบรมหรือสำนักงานสาขาทั่วประเทศ” นายสติ กล่าว

หมายเหตุ : จากนิตยสาร MTODAY ฉบับประจำเดือนตุลาคม 2558