ซิป้า จัดสุดยอดงานดิจิทัลแห่งปี “Software Expo Asia”

46
“ซิป้า” จัดใหญ่ งาน “Software Expo Asia: Digital Integration” มหกรรมงานแสดงนวัตกรรมซอฟต์แวร์แห่งภูมิภาคเอเชีย ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2559 หวังเสริมศักยภาพธุรกิจยุคดิจิทัลในเอเชียให้เติบโต ดึง 6 กลุ่มธุรกิจร่วมแชร์ประสบการณ์ความสำเร็จ สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการเพ่ามศักยภาพการแข่งขัน
วันที่ 13 ม.ค. ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นประธานแถลงข่าว การจัดงาน “Software Expo Asia: Digital Integration” ระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  โดยมีพลเอกโสภณ เวคะวากยานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ นายปริญญา กระจ่างมล รองผู้อำนวยการ นางสุวิมล เทวะศิลชัยกุล รองผู้อำนวยการ และนายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการ ร่วมแถลงข่าว
รัฐมนตรีไอซีที กล่าวว่า อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เป็นหนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมในการปรับเปลี่ยนการทำงานและบริการภาครัฐสู่ดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบ ด้วย Digital Integration หรือการบูรณาการด้านดิจิทัล เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน เพราะลดความซ้ำซ้อน ประหยัดงบประมาณ ที่สำคัญสามารถตอบสนองและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง ดังนั้นอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนและสนับสนุนอุตสาหกรรมในยุทธศาสตร์ของรัฐบาลทั้ง 6 กลุ่ม เพราะเป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้กับประเทศไทยในเวทีโลก
Digital Integration เป็นหนึ่งในแนวคิดเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล ที่ทางกระทรวงไอซีทีและซิป้า ได้ร่วมกันส่งเสริมให้แนวคิดและนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นรูปธรรม ผ่านหลายโครงการของสำนักงานและหนึ่งในนั้นคือ งาน “Software Expo Asia: Digital Integration” ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 แล้ว งานนี้ผู้จัดงานมีความตั้งใจอย่างสูงที่จะให้เป็นเวทีแสดงนวัตกรรมระดับภูมิภาค และแสดงให้ผู้ใช้ หรือกลุ่มธุรกิจอื่นๆ เห็นภาพชัดเจนเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาธุรกิจด้านต่างๆ และยังเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาสังคมเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล เป็นเวทีระดับเอเชียที่เป็นความร่วมมือกันสู่เวทีโลกให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการปักธงให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางไอซีทีภูมิภาคได้อย่างมั่นคง

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

“รัฐมีหน้าที่บูรณาการความคิด เพื่อไม่ให้ความคิดกระจัดกระจาย เอกชนจะเป็นผู้ดำเนินการ เป็นผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนที่เรียกว่า ประชารัฐ ขณะเดียวกันภาครัฐก็ตระหนักในการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ให้ทั่วประเทศ  ทุกหมู่บ้านมีอินเตอร์เน็ต เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลในการนำไปวิเคราะห์  ก็จะร่วมมือกับเอกชนที่สนใจ เมื่อมีโครงสร้างพื้นฐานแล้วจะต้องมีซอร์ฟแวร์ หรือแอพพลืเคชั่น ซึ่งเป็นบทบาทของซิป้า ที่จะต้องดำเนินการ โดยเฉพาะแอพพลิเคชั่นด้านการเกษตร  ที่ผ่านมาเราพึ่งพาการส่งออก 75% เมื่อเศรษฐกิจโลกมีปัญหา เราก็ไอด้วย จึงต้องสร้างตลาดภายในประเทศ จะต้องมีแอพพลิเคชั่นมาสนับสนุน การมีโครงสร้างพื้นฐานครอบคลุมทั่วประเทศจึงมีความจำเป็น เพราะจะมีประโยชน์ในทุกภาคส่วน รวมทั้งงานสาธารณสุขในการส่งข้อมูลการรักษาพยาบาล จะต้องมีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นใหม่ๆ ซึ่งงานนี้จะตอบสนองสิ่งเหล่านี้ได้”รมว.ไปซที กล่าว


พลเอกโสภณ เวคะวากยานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการซิป้า

พลเอกโสภณ เวคะวากยานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการซิป้า  กล่าวว่า การจัดงาน “Software Expo Asia” ภายใต้แนวคิด Digital Integration การบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเชื่อมโยงกับธุรกิจต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับภาคธุรกิจสูงสุด   ซึ่งเป็นงานแสดงนวัตกรรมซอฟต์แวร์แห่งภูมิภาคเอเชีย งานเดียวที่เชื่อมโยงทุกกิจกรรมของธุรกิจซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนต์ เพื่อเสริมศักยภาพของธุรกิจยุคดิจิทัลในภูมิภาคเอเชียให้เติบโต ในงานจะมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการทำธุรกิจซอฟต์แวร์ของบริษัทชั้นนำระดับโลกและบริษัทซอฟต์แวร์ในภูมิภาค เพื่อให้เกิดความร่วมมือในอนาคต ขณะเดียวกันงานนี้เหมาะกับผู้ประกอบการ กลุ่มธุรกิจ โดยเฉพาะขนาดกลางและขนาดย่อม หรือผู้ริเริ่มจะทำธุรกิจ เพราะมีการให้คำปรึกษาฟรี โดยงานนี้ถือเป็นประตูที่จะเชื่อมโยงทุกธุรกิจสู่เอเชียตลาดเอเชียและตลาดโลก โดยซิป้า หวังเป็นอย่างยิ่งว่า   งาน Software Expo Asia: Digital Integration จะเป็นเวทีซอฟต์แวร์ระดับเอเชียที่ผนึกกำลังสู่เวทีโลก โดยจะมีส่วนจุดประกายและส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนท์  ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย อันจะช่วยให้ผู้ประกอบการและประชาชนไทยได้รับประโยชน์จากการเติบโตและความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจในอนาคตขณะเดียวกันจะทำให้เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย มีความชัดเจน และเป็นรูปธรรมจับต้องได้

สำหรับไฮไลท์ภายในงาน Software Expo Asia: Digital Integration จะมีโซนนิทรรศการรูปแบบใหม่ Smart Business Model ใน 6 กลุ่มธุรกิจ ที่ใช้ซอฟต์แวร์จับคู่การค้าประสบความสำเร็จมาร่วมจัดแสดง เพื่อให้เห็นภาพว่า การใช้ซอฟแวร์จะเป็นการพัฒนาธุรกิจแบบก้าวกระโดด และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาด และยังขนเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยจากผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ของทั้งไทยและต่างประเทศกว่า 250 บริษัทและหน่วยงานมาร่วมจัดแสดง  มีวิทยากรกูรูชื่อดังจากทั้งไทยและเทศ มาร่วมไขเทคนิคความสำเร็จ อาทิ Amazon Web Services กับระบบการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ สร้างรายได้จำนวนมากในเวลาไม่กี่ปี
Nasscom สมาคมบริการซอฟต์แวร์และบริษัทไอทียักษ์ใหญ่ของอินเดีย คณะผู้บริหารเมืองอินชอน ประเทศเกาหลี ที่จะมาบอกเล่าถึงการสร้างโมเดลต้นแบบของ Smart city ที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้สนใจ พร้อมให้คำปรึกษาฟรีสำหรับผู้ที่จะเริ่มดำเนินธุรกิจหรือต่อยอดทางธุรกิจ

นอกจากนี้ ยังมีหุ่นยนต์ “ดินสอมินิ”ที่สร้างขึ้นมาเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่ต้องอยู่เพียงลำพัง และ ดิจิทัล ซีนีมา หนังแอนิเมชั่นจากผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทย 2 เรื่อง คือ พระมหาชนก และ เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร มาจัดแสดงผู้สนใจได้เพลิดเพลิน ซึ่งผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ www.softwareexpoasia.com


รองผู้อำนวนการซิป้า 3 คน ร่วมชี้แจงรายละเอียดของงาน

รมว.ไอซีทีรับฟังข้อมูลซอฟท์แวร์ ค้าปลีก

รมว.ไอซีที ลงทะเบียนเข้างานล่วงหน้า

รมว.ไอซีทีรับทราบรายละเอียดการสัมมนาในงานซึ่งจะมีกูรูจากต่างประเทศหลายคน

รมว.ไอซีมี หุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุ