รวมความสวยงามพระเมรุมาศในหลากหลายมุมมอง

33

ภาพพระเมรุมาศ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร หลากหลายมุมที่สวยงามมาก

Cr.Tam Patra