เปลี่ยนสุราษฎร์! ผู้นำศาสนาบุกกรุง เปิดวิสัยทัศน์

58

เปลี่ยนสุราษฎร์! ผู้นำศาสนาบุกกรุง เปิดวิสัยทัศน์

คณะผู้นำศาสนาอิสลามจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วยคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดจำนวนหนึ่ง และอิหม่ามประจำมัสยิด คอเต็บ บิหล่าน ประมาณ 80 คน ได้เดินทางมาทัศนศึกษาดูงานที่กรุงเทพมหานคร และร่วมสัมมนา เพื่อเป็นแนวทางการเลือกผู้นำอิสลามที่จะมีขึ้นในวันที่ 27 พฤศจิกายน

คณะผู้นำศาสนาอิสจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เดินทางมาถึงกรุงเทพฯ ในช่วงเช้ามืด หยุดพักละหมาดและรับประทานอาหารร่วมกันที่มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ย่านคลองตัน จากนั้น ได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่สมาคมคุรุสัมพันธ์ จ.นนทบุรี ในช่วงบ่ายจะเข้าร่วมสัมมนาที่โรงแรมอัลมิรอซ โดยมีนักวิชา นักกิจกรรมที่มีประสบการณ์ให้ข้อมูล บรรยากาศ เป็นไปด้วยความคึกคัก บรรดาผู้นำศาสนาให้ความสนใจรับฟังข้อมูลอย่างตั้งใจ

การสัมมนาเริ่มด้วยการอ่านคัมภีร์ อัลกุรอ่าน โดย ด.ญ.อัยมี่ พุ่มเพ็ง อ.กอเซ็ม มั่นคง ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักจุฬาราชมนตรี เปิดสัมมนา โดยให้ข้อคิดเรื่องการทำงานของผู้นำศาสนาที่จะต้องยึดหลักศาสนา มีความเสียสละ และทำตามที่ได้รับปากอย่างอย่างแข็งขัน

ในการสัมมนา บทบาทผู้นำศาสนาอิสลามกับการพัฒนาสังคมมุสลิมสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย อัลวาร์ สาและ อดีต ส.ส.ปัตตานี สมพล รัตนาภิบาล อดีตผู้ตรวจราชการก.อุตสาหกรรม ธานินทร์ สาลาม อาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำนวย(ฮานาฟี) เหร็นเส็บ ผู้บริหารกฟผ. นักกิจกรรมเพื่อสังคมมุสลิม และบัญญัติ ทิพย์หมัด บก.และผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพฺมุสลิมไทยโพสต์ มีนายสมพร หลงจิ บก. Mtodayเป็นผู้ดำเนินรายการ

อัลวาร์ สาและ ได้่ถ่ายทอดประสบการณ์การเป็น ส.ส. ที่จะนำมาสู่ความสำเร็จ คือ จากเดิมที่เครือญาติแตกแยกกัน เมื่อลงสมัครทุกฝ่ายให้การสนับสนุนหันมาร่วมมือกัน ทำให้ได้รับชัยชนะ และได้่ตอบสนองการทำงานเพื่อชาวบ้านได้่อย่างเต็มที่ ขณะที่ ธานินทร์ สาลาม ได้ย้อนอดีตไชยาที่มีความรุ่งเรืองมาแต่โบราณอยู่ในแผนที่โลกก่อนกรุงศรีอยุธยาและปัตตานี ต่อมาได้มีมุสลิมเข้ามาปกครอง เป็นชุมชน เป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์ ซึ่งจะต้องสร้างเอกลักษณ์ของมุสลิมสุราษฎร์ธานีให้เดินชัด เช่น การสร้างมัสยิดริมทะเลที่โดดเด่น รวมประวัติความเป็นมา วิถีชีวิตแห่งอดีต จนถึงปัจจุบันไว้ให้เป็นแหล่งศึกษา ดึงดูดการท่องเที่ยว อำนวย(ฮานาฟี) เหร็นเส็บ เน้นให้่นำหลักการพื้นฐานของอิสลามมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน เช่นการละหมาดสอนเรื่องการเป็นผู้นำ ผู้ตาม ซะกาตสอนเรื่องการเสียสละ ถือศีลอดสอนเรื่องความอดทน

ในขณะที่บัญญัติ ทิพย์หมัด ได้นำเสนอให้กอ.สุราษฎร์นพัฒนาในเรื่องการศึกษา การบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ การร่วมมือกับองค์กรรัฐเพื่อการสนับสนุนงบประมาณ และควรจะจัดอีเวนต์ใหญ่ปีละครั้งเพื่อสร้างกระแสให้คนเห็นศักยภาพของมุสลิมสุราษฎร์ฯ ส่วน สมพล รัตนาภิบาล ได้ ถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ที่จะสามารถนำเรื่องฮาลาลมาใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี

ปิดท้ายด้วยปาฐกถาของ อ.ประสาน ศรีเจริญ รองประธานผู้ทรงคุณวุฒิสำนัะกจุฬาราชมนตรี ที่ให้ข้อคิด เรื่องของความเป็นผู้นำที่ต้องทำงานตามหลักศาสนา ที่ต้องมีความเสียสละ มีการทำงานเป็นทีม เพื่อให้ถึงเป้าหมาย ความคาดหวังของสังคม

ทั้งนี้ การศึกษาดูงานของคณะผู้นำศาสนาอิสลามอิสลาม ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบุคคลสำคัญ คือ ดร.ธงชัย ปิติเศรษฐ นักธุรกิจชื่อดังในกรุงเทพฯ ที่เกิดที่อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี ที่ต้องการเห็นสังคมมุสลิมสุราษฎร์ฯเจริญก้าวหน้า และมีการศึกษาด้านศาสนาที่ดี

นิตยสาร Mtoday ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2560