โรงเรียนซอลีฮียะห์ แถลงรับผิดมือบอนเขียนโบราณสถานจอร์แดนระบุฝีมือศิษย์เก่า

483

โรงเรียนซอลีฮียะห์ ได้ชี้แจงผ่านเฟสบุค ระบุบุคคลที่ไปขีดเขียนบนหน้าผาโบราณสถานอายุ 2,000 ปีที่จอร์แดน เป็นศิษย์เก่าของโรงเรียน ที่กำลังเรียนอยู่ที่จอร์แดน มิใช่การขีดเขียนโดยคณะครูหรือผู้บริหารโรงเรียน พร้อมระบุผู้เขียนจะไปลบข้อความดังกล่าว