ช่างไม่กลัวคุก! กอจ.กรุงเทพฯ ค้านคำสั่งศาลให้ยกเลิกการเลือกกก.มัสยิดยะวา เดินหน้าตั้งกก. 12 คนยันทำถูกต้องตามกม.

1058

ตามที่คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพฯได้จัดให้มีการเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดยะวา เมื่อ 22 กันยายน 2556 ต่อมามีสัปบุรุษได้ยื่นคัดค้านการเลือกตั้งต่อศาลจังหวัดมีนบุรี ศาลชั้นต้นได้มีคำสั่ง 1.ให้เพิกถอนที่ประชุมคัดเลือกคณะกรรมกรอิสลามประจำมัสยิด 2.ให้เพิกถอนมติที่ประชุมคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพฯ และให้ชดใช้ค่าธรรมเนียมและค่าทนายความ

ต่อมาศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษายืนตามศาลชั้นต้น และไม่มีฝ่ายใดได้ยื่นฎีกา ศาลจึงมีคำสั่งให้คดีถึงที่สุด คือ 1.ให้เพิกถอนที่ประชุมคัดเลือกคณะกรรมกรอิสลามประจำมัสยิด 2.ให้เพิกถอนมติที่ประชุมคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพฯ และให้ชดใช้ค่าธรรมเนียมและค่าทนายความ

อย่างไรก็ตาม กอ.กรุงเทพฯ ได้มีหนังสือลงนามโดยนายวิศรุต เลาะวิถี รองประธานกอจ.กทม. ปฏิบัติหน้าที่ประธาน ถึงนายบัณฑิณ ราวียา นายอรมัย พิทยายนกับพวกที่ร้องคัดค้าน ระบุถึงมติที่ประชุมกอ.กทม.เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2560 ว่า การประชุมคัดเลือกรรมการอิสลามประจำมัสยิดยะวา ดำเนินการโดยชอบตามกฎหมาย 2.มีมติยกคำร้องคัดค้านของนายบัณฑิตกับพวก และยืนยันแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือกเมื่อ 12 กันยายน 2556

มติของกอ.กทม.ดังกล่าวถือว่า สวนทางกับคำสั่งศาล ในขณะที่ศาลสั่งให้เพิกถอนการเลือกตั้ง แต่กอ.กทม.ยืนยันว่า ได้ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย ถือว่า เป็นการละเมิดอำนาจศาลหรือไม่