เลือกกอจ.กทม ทีมดร.วินัย สอบตก”สมัย”ยกทีม อ.อรุณคะแนนลดฮวบ

896

วันที่ 27 พ.ย.กรุงเทพมหานคร ได้จัดการคัดเลิอกคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงดทพมหานคร ที่สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง โดยมีผู้เสนอผู้รับการเสนอชื่อจำนวน 61 คน ปรากฎว่า ทีมที่นำโดยอ.อรุณ บุญชม ได้รับเลือกยกทีม ทีมดร.วินัย ดะห์ลันได้ 2 คน คือ อีหม่ามเสน่ห์ ลำเหล็ง กับอีหม่ามวุฒิวัย หวังปู่แต่น่าสังเกตว่า คะแนน อ.อรุณ บุญชม จากคราวที่แล้ว ได้ 128 คะแนนเหลือเพียง 103 คะแนน สะท้อนความนิยมที่ถดถอย