โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ตขึ้นป้ายต้านชีอะห์

2641

มีรายงานว่า มีการขึ้นป้ายต่อต้านชีอะห์โดยกลุ่มนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต

ข้อมูลจากเพจจะเชื่อนบีหรือภักดีกับอีม่ามตามศาสนาชีอะห์