นายกฯว๊ากใส่ไอแบงก์ที่ผ่านมาทำอะไร -เสนอผลิตใหม่เพื่อชาวบ้าน

402

ในการเดินทางไปประชุมครม.สัญจรที่ปัตตานีของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ทางคณะผู้บริหารธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ได้ร่วมเดินทางไปนำเสนอผลิตภัณฑ์ของไอแบงก์เพื่อชาวบ้านประกอบด้วยนายไชยวัฒน์ ประธานกรรมการฯนายอุทัย รัตนากร รษ.ผู้จัดการธนาคาร ซึ่งนายกฯได้สอบถามว่า ที่ผ่านมาไอแบงก์มัวไปทำอะไร เพิ่งมาแก้ปัญหา และให้ความสนใจผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะช่วยชาวบ้าน ระบุว่า พร้อมให้การสนับสนุน

สำหรับแพคเกจของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) 4ผลิตภัณฑ์ สำหรับพี่น้องมุสลิมที่มีรายได้น้อยและมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินฉุกเฉิน รวมถึงกลุ่มลูกค้าเดิมในพื้นที่ 5จังหวัดชายแดนใต้ อีกทั้งเพื่อช่วยบรรเทาภาระหนี้และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายกิจการ ตลอดจนช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ให้มีที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้น
นายวิทัย รัตนากร กรรมการและรักษาการผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์)เปิดเผยว่า “ในโอกาสที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรีเดินทางประชุมครม.สัญจรและลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้า โครงการเมืองต้นแบบ
“สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”ที่ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เพื่อช่วยเหลือพี่น้องในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ และเป็นไปตามพันธกิจของธนาคาร จึงมุ่งเน้นให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นๆ ในการยกระดับและพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตชายแดนใต้ ธนาคาร จึงได้ออก 4ผลิตภัณฑ์ ” ได้แก่
1.สินเชื่อฉุกเฉินเพื่อพี่น้องมุสลิม
2.สินเชื่อพักชำระหนี้ชายแดนใต้
3.สินเชื่อ SMEs ibank ช่วยชายแดนใต้
4.สินเชื่อที่อยู่อาศัย แบ่งเป็น
สินเชื่อบ้านชายแดนใต้
สินเชื่อที่อยู่อาศัย (ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)