UN เรียกร้องรัฐบาลไทยปล่อยตัวผู้ชุมนุมต้านโรงไฟฟ้าเทพา

262

ข้าหลวงใหญ่ยูเอ็น เรียกร้องรัฐบาลไทยปล่อยตัวผู้ชุมนุมต้านโรงไฟฟ้าถ่ายหินเทพา
สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (UNOHCHR) เรียกร้องให้รัฐบาลไทยปล่อยตัวและยกเลิกข้อกล่าวหาผู้ชุมนุมทุกรายที่ถูกจับกุมขณะเดินประท้วงอย่างสันติต่อต้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินขนาด 2,200 เมกะวัตต์ที่จังหวัดสงขลา