สำนักจุฬาฯ เชิญชวนละหมาดฆออีฟ ดุอาร์ให้ดร.สุรินทร์

382

สำนักจุฬาราชมนตรี  มีหนังสือด่วนที่สุดถึงมัสยิดทั่วประเทศ ร่วมใจกันละหมาดฆออีฟให้แก่ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ