ร่วมด้วยช่วยกัน! เจ้าหน้าที่่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล แคะกระปุกบริจาค”ตูน บอดี้สแลม” 55,555 บาท

102

ชาวศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานกรุงเทพฯ ปัตตานี และเชียงใหม่ จำนวน 92 คน นำโดยดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์ฯ แคะกระปุกรวมเงินได้ 55,555 บาท บริจาคซื้อเครื่องมือแพทย์ผ่าน “ตูน บอดี้สแลม