สมัยยิ้มร่า! รับตำแหน่งกรรมการกลางฯโควต้ากทม. อิหม่ามอาหะหมัด ถอยไปเป็นเลขาฯอย่างเดียว

611

วันที่ 13 ธันวาคม ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้ ดร.วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของ ผว.กทม.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร มีวาระสำคัญคือ การคัดเลือกผู้แทน กรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ คน เพื่อไปเป็น กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ผลปรากฎว่า นายสมัย เจริญช่าง ได้รับการคัดเลือก เป็นกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้แทนของ กรุงเทพมหานคร โดยเป็นมติเอกฉันท์

ในการประชุมครั้งนี้ มีการพิจารณาคัดเลือก ตำแหน่ง รองประธาน และ เลขานุการ คณะกรรมการอิสลามประจำ กทม.ด้วย. ผลการคัดเลือกปรากฎผลดังนี้คือ ๑. ตำแหน่ง รองประธาน มี ๔ คน คือ ผศ.ดร.วิศรุต เลาะวิถี อิหม่ามอับดุรเราะห์มาน เยนา อิหม่ามเจริญ โต๊ะมางี และ นายซีรอซันคาร ปาทาน เลขานุการ คือ อิหม่ามอาหะหมัด ขามเทศทอง สำหรับตำแหน่งประธานกอ.กทม. นายอรุณ บุญชม ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง