นายแมว! เปิดเหตุผลไม่รับ”กรรมการฯ” เป็นองค์กรเทวดา ไร้ความหวัง-เหมือนไปเป็นขอทาน ใหญ่อยู่คนเดียว

4077

นายแมว อดีตกรรมการองค์กรเทวดา อันแตะต้องไม่ได้  เปิดเผยถึงเหตุผลที่ไม่รับตำแหน่งอีกสมัย แม้องค์กรลูกทาสจะทาบทามว่า ได้เป็นกรรมการอวค์กรเทวดาสมัยเดียวก็เพียงพอแล้ว ทางอวค์กรลูกทาส ต้องการให้เป็นตัวแทนอีกครั้ง แต่ในนามนายแมว ได้ปฏิเสธไป เพราะสิ่งที่ต้องการทำ ได้เสนอไปหมดแล้ว

“นายเห็นว่า คณะกรรมการองค์กรเทวดาอันแตะไม่ได้นี้ ไม่สามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสังคมได้ ไม่ใช่องค์กรที่เป็นความหวังของสังคม สิ่งดีๆไม่ได้รับการตอบสนอง นายแมวทำโครงการฯ เสนอไป เหมือน”ขอทาน” บริหารโดยคนๆเดียวเป็นใหญ่ ไม่สามารถตอบโจทย์ได้” นายแมว กล่าว

นายแมว เป็นตรงไปตรงมา มีเป้าหมายชัดเจนที่จะทำงานเพื่อสังคม ต้องการพัฒนาสังคมให้ก้าวหน้า แต่นายแมว ไม่สามารถต่อสู้กับอิทธิพลผู้ใหญ่ใหญ่ในองค์กรเทวดาได้