ชาวนครฯจัดงานรำลึกและสดุดี”ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ” 24 ธันวาคม

258

ชาวนครฯจัดงานรำลึกและสดุดี ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ

งานจัดขึ้น วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560 เวลา 8.30-11.30 น. ณ โรงละคอนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช สนามหน้าเมือง

รับฟังการเสวนาเชิดชูเกียรติโดย…

-นพ.บัญชา พงษ์พานิช
-คุณจิมมี่ ชวาลา
-เอกอัคราชทูตนงนุช เพชรรัตน์

ดำเนินการเสวนาโดย รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กล่าวขอบคุณและพบปะพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชโดย
นายฟูอาดี้ พิศสุวรรณ
บุตรชายคนโต นักศึกษาปริญญาเอกด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ

จัดโดย…”กลุ่มเพื่อนสุรินทร์ พิศสุวรรณ”
สมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช สมาคมศิษย์เก่ากัลยาณีศรีธรรมราช สมาคมธรรมศาสตร์นครศรีธรรมราช สมาคมปักษใต้ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และพี่น้องประชาชนคนรัก ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ