ไล่ดูไทม์ไลน์ รับเหมาสร้างตึก “ทีวีจานดำ” ใครเบี้ยว ใครบิดเบือน

499

ไล่ดูไทม์ไลน์ รับเหมาสร้างตึก “ทีวีจานดำ” ใครเบี้ยว ใครบิดเบือน

ตามที่ Mtoday ได้นำเสนอข่าว มูลนิธิมุสลิมฯ ซึ่งบริหาร”ทีวีจานดำ”มุสลิมแห่งหนึ่ง เบี้ยวจ่ายเงินค่ารับเหมาอาคารก่อสร้างอาคารสำนักงานและสถานี จำนวน 2.7 ล้านบาทนั้น ผู้รับเหมารับเหมาที่ถูกเบี้ยวค่าก่อสร้าง ได้ให้ข้อมูลถึงการเข้าร่วมงาน การทำสัญญา และการก่อสร้างว่า ประมาณต้นปี 2559 ได้มีการประกาศเชิญชวนให้ผู้รับเหมาส่งรายละเอียดเพื่อรับเหมาก่อสร้างตึก จำนวน 2 ตึก

“ทางบริษัทได้ส่งโฟร์ไฟล์เข้าไป ก็ได้รับการพิจารณาให้เข้าประมูลงาน เพราะมีผลงานการทำงาน โดยมีบริษัทได้รับการพิจารณาให้ประมูลงานจำนวน 3 บริษัท บริษัทได้เสนอราคาไปจำนวน 39 ล้านบาท แต่ทางผู้ว่าจ้าง บอกว่า มีเงินจากการบริจาคประมาณ 30 ล้านบาท จึงมีการต่อรอง ได้ข้อสรุปว่า บริษัทจะคิดเฉพาะค่าแรงและวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง จำนวน 15 ล้านบาท ส่วนวัสดุบางอย่าง อาทิ ประตู หน้าต่าง ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้จัดหา กำหนดให้เริ่มสัญญาก่อสร้างตึก 1 เดือนพฤษภาคม 2559 ใช้เวลาก่อสร้าง 6 เดือน ต้องส่งมอบงานภายในเดือนพฤศจิกายน 2560” ผู้รับเหมาให้ข้อมูล

อย่างไรก็ตาม แม้ตามสัญญาจะต้องเริ่มก่อสร้างเดือนกันยายน แต่ผู้รับเหมาไม่สามารถเข้าทำงานได้ เนื่องจากมีการเพิ่มตึกจาก 2 ชั้น เป็น 5 ชั้น ซึ่งผู้ว่าจ้างให้ผู้รับเหมารายอื่นดำเนินการใช้เวลาตอกเสาเข็ม 4 เดือน จนเดือนกันยายน 2559 จึงสมารถเข้าไปทำได้

“บริษัทรับเหมาเฉพาะการก่อสร้างโครงสร้างตึก ส่วนระบบไฟฟ้าระบบประปา แอร์ ผู้ว่าจ้างให้ผู้รับเหมารายอื่นทำ จึงต้องรอให้ผู้รับเหมารายงานทำระบบไฟฟ้า ประปา แอร์ แล้วเสร็จจึงจะเข้ามาทำงานได้ สามารถส่งมอบงานได้ประมาณเดือนมิถุนายน 2560”

ส่วนตึกที่ 2 การก่อสร้างก็เริ่มในเวลาใกล้เคียงกัน แต่ก็มีปัญหาการตอกเสาเข็มเหมือนกัน เมื่อแล้วเสร็จผู้รับเหมาได้ทำหนังสือเข้าไปทำงาน แต่ทางผู้ว่าจ้าง ทำหนังสือตอบกลับมาให้พักการก่อสร้างไว้ก่อน ประมาณเดือนกว่าจึงส่งหนังสือกลับมาให้เข้าไปทำงานประมาณปลายเดือนธันวาคม กำหนดงานต้องส่งมอบเดือนมิถุนายน แต่ต้องรอผู้รับเหมาอื่นเข้ามาทำระบบไฟฟ้า ประปา แอร์ ใช้เวลาอีกประมาณ 2 เดือน สามารถส่งมอบงานได้ในวันที่ 7 สิงหาคม 2560 มีการเปิดตึกเกือบๆปลายเดือนสิงหาคม

ในการก่อสร้าง มีการทำสัญญาและทุกสัปดาห์จะมีการประชุมร่วมกันเพื่อดูความคืบหน้าของงาน ข้อสรุปการทำงานทั้งหมดถูกบันทึกไว้ในการประชุม ซึ่งเป็นความเห็นชอบของทุกฝ่าย

“การเบิกเงิน กำหนดเบิกเดือนละ 2 ครั้งตามความคืบหน้าของงาน โดยในระยะแรกมีบริษัทที่ปรีกษาเป็นผู้รับมอบงานและเซ็นรับงาน เบิกเงิน แต่หลังจากเปิดตึก 1 ฝ่ายทีวีได้เข้ามาทำงาน โต๊ะครูอารมณ์ร้อน เมื่อเข้ามาก็ต้องการให้เปลี่ยนโน้น ทำนี่ก่อน นี่หลัง บางอย่างที่ปรึกษาก็บอกว่า ทำไม่ได้ เพราะงานจะต้องทำไปตามขั้นตอน ไม่เช่่นนั้นจะมีปัญหา โต๊ะครูอารมณ์ร้อน ไม่พอใจจึงไล่บริษัทที่ปรึกษาออก” ผู้รับเหมา ให้ข้อมูล

หลังจากมีการไล่บริษัทที่ปรึกษาออก โต๊ะครูอารมณ์ร้อนก็ตรวจงานเอง แต่การจ่ายเงินก็เริ่มมีปัญหา บอกว่า เงินบริจาคมาค่อยดี งวดที่ 21 จ่ายมาครึ่งหนึ่ง ใช้เงินของสหกรณ์ หลังจากนั้นงวดที่ 22-25 ไม่ได้จ่าย รวม 2.7 ล้านบาท

“บริษัทส่งมอบงาน 7 สิงหา วันที่ 9 ได้ไปแจ้งความว่าได้ส่งมอบงานแล้ว เพื่อจะขนอุปกรณ์ก่อสร้างออก เพราะดูท่าทีไม่ค่อบดี กลัวจะถูกกล่าวหาว่าทิ้งงาน จากนั้น ได้ให้สำนักงานทนายความทวงถามค่ารับเหมา จนวันที่ 15 สิงหาคม ทางผู้ว่าจ้างฯ ได้ทำหนังสือขอเลิกจ้าง อ้างว่า ทิ้งงาน และล่าสุด มีการระบุว่า จะมีการฟ้องแย้ง เรียกค่าเสียหาย 11 ล้านบาท” ผู้รับเหมา ระบุส

ผู้รับเหมา ระบุด้วยว่า การที่ว่าจ้างระบุว่า ได้รับความเสียหายจากการทิ้งงาน แต่ก็เห็นเปิดสำนักงานได้หลังส่งมอบงานเพียงไม่กี่วัน และน่าสงสัยว่า ทำไมเพิ่งคิดจะฟ้อง เพิ่งจะมาฟ้องตอนทีเป็นข่าว

“ความจริงการทำงานก็เป็นไปด้วยดี ตอนที่โต๊ะครูเข้ามา ไล่ที่ปรึกษาออก ไล่บริษัทกระจกออก ก็ให้ผมหาบริษัทให้ใหม่ เจอกันก็กอดคอผม ขอบคุณที่ช่วยทำงาน เพราะบริษัทอื่นได้ไล่ออกไปแล้ว แต่มามีปัญหาตอนที่ทวงค่าก่อสร้างไปนี่แหละ”

“บริษัทมีหลักฐานทุกอย่าง ทั้งสัญญา บันทึกการประชุมที่มีร่วมกันทุกสัปดาห์ที่ระบุรายละเอียดในการทำงาน ปัญหาและอุปสรรค ซึ่งรอการพิจารณาของศาล”