จับแล้ว เช็คชื่อด่วน!ใครได้รางวัลไป”ฮัจย์ฟรี”กับไอแบงก์

494

ขอเชิญตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล ภายใต้โครงการส่งเสริมการตลาดบัญชีเงินฝากอัล-ฮัจญ์ จำนวน 8 รางวัล รางวัลละ 180,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,440.000 บาท

ดูหลักฐาน จับฉลากได้หรือไม่ได้ https://youtu.be/V5q3QUfv8Vs

นายวิสุทธิ์ บริบูรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานธุรกิจรายย่อย และปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่มงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย(ไอแบงก์) เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมจับสลากรางวัลในครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการส่งเสริมการตลาดบัญชีเงินฝากอัล-ฮัจญ์ ที่ได้จัดต่อเนื่องกันมา โดยมี อ.อรุณ บุญชม ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านชะรีอะฮ์ ไอแบงก์ ในฐานะ ประธานคณะกรรมการดำเนินรายการและตัดสินฯ ตลอดจน ดร.อณัส อมาตยกุล ประธานที่ปรึกษาไอแบงก์ อ.สุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี ผู้แทนจุฬาราชมนตรี รวมถึงผู้แทนกรมการปกครอง และบรรดาสื่อมวลชน เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน

สำหรับรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลโครงการส่งเสริมการตลาดบัญชีอัล ฮัจย์ มีดังนี้

1.มัสยิด ดารุ้ลมูนีร สาขาคลองตัน จ.กรุงเทพมหานคร
2.นางสาว ฮาดีย๊ะ และตี สาขาปาลัส ปัตตานี จ.ปัตตานี
3.นาง ศรัณยา ปูเตะ สาขายะลา จ.ยะลา
4.นาง ยันนะ ศรีสมาน สาขาพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
5.นาย อาแด มะซิมา สาขารามัน ยะลา จ.ยะลา
6.นาย อาหมาด ปะดุกา สาขาสตูล จ.สตูล
7.นาง เจ๊ะรอกายะ หะยีหมัด สาขานราธิวาส จ.นราธิวาส
8.นาง นูรียะ กรียอ สาขาบันนังสตา ยะลา จ.ยะลา

สำหรับรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสำรองโครงการส่งเสริมการตลาดบัญชีอัล ฮัจย์ ดังนี้
1.นาง แมะแย มาฮะ สาขาปัตตานี จ.ปัตตานี
2.นาง สูดาเร๊าะ อุปถัม สาขาสงขลา จ.สงขลา
3.นาย แวอิสมาแอ แวฮามะ สาขาปัตตานี จ.ปัตตานี
4.นาง ผาย๊ะ ปราบเภท สาขากระบี่ จ.กระบี่
5.นาง ไลลา นาคเสวี สาขาโคกโพธิ์ ปัตตานี จ.ปัตตานี
6.นาง รอกีเยาะ เซ็งมีดี สาขารามัน ยะลา จ.ยะลา
7.มัสยิด ยามิอุ้ลอิสลาม (1) สาขาพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
8.มัสยิด นูรุ้ลอิบาดะห์ สาขาคลองตัน จ.กรุงเทพมหานคร
9.นางสาว จุไรพร หิมมะ สาขานครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
10.นาง มารีหยำ เสาะหมาน สาขาโคกโพธิ์ ปัตตานี จ.ปัตตานี

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายกิจการฮัจย์และอุมเราะห์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
โทร. 02- 650-6999 ต่อ 5152-3 หรือ Call Center โทร 1302