สุรินทร์ปล่อยแถวตำรวจ-อส.คุมสถานบันเทิง ดูแลขาวบ้าน

66

จังหวัดสุรินทร์จัดกำลังเจ้าหน้าที่ออกสอดส่องควบคุมดูแลสถานบริการสถานบันเทิง เพื่อสวัสดิภาพของประชาชนตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่
วันนี้(28 ธ.ค.60) เวลา 21.30 น. ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานปล่อยแถวตรวจสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ตามมาตรการควบคุมสถานบริการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการและสถานที่ประกอบธุรกิจโรงแรมในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมีนายนิวัติ น้อยผาง ปลัดจังหวัดสุรินทร์ กล่าวรายงาน เนื่องจากเป็นวันหยุดติดต่อกันหลาย วันสถานบริการ สถานบันเทิง หรือโรงแรมต่างๆได้จัดเตรียมงานและกิจกรรมพิเศษเพื่อเฉลิมฉลอง ซึ่งอาจจะทำให้สถานบริการดังกล่าวอาจเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ ตลอดจนอาจมีการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน เนื่องจากเป็นที่รวมกลุ่มคนจำนวนมาก
ดังนั้น เพื่อสวัสดิภาพในชีวิตและทรัพย์สินทั้งผู้ให้บริการ สถานบริการ และผู้ใช้บริการ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์ ถึงได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดชุดปฏิบัติการควบคุมสถานบริการ ให้อยู่ในกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวให้กำลังใจการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่ต้องเสียสละเวลาความสุขในช่วงเทศกาล เพื่อความสุขของประชาชน แต่บางขั้นตอนของการปฏิบัติงาน อาจจะกระทบกับผู้ประกอบการ หรือ ประชาชนไปบ้าง แต่ก็อยากให้เข้าใจถึงความหวังดีของเจ้าหน้าที่ ที่ต้องการให้ประชาชนได้เฉลิมฉลองกับเทศกาลแห่งความสุข โดยปราศจากความสุ่มเสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งได้กำชับและเน้นย้ำให้เจ้าที่สอดส่องดูแลสถานบริการ ร้านจำหน่ายสุราที่อาจจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญและตัดต่อภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันดี หรือแม้กระทั่งเป็นแหล่งอบายมุขที่เอื้อต่อการกระทำผิด เช่น ปัญหายาเสพติด บ่อนการพนัน ตู้ม้า สิ่งยั่วยุมอมเมาต่างๆ โดยเฉพาะเยาวชน ปัญหาตามท้องถนนอย่างเด็กแว้น ที่จะสร้างความเดือดร้อนรำคาญต่อประชาชน ก็สามารถตรวจสอบ ตรวจจับ หรือกวดขันได้อย่างเต็มที่ จึงฝากเจ้าหน้าที่ทุกคนได้ปฏิบัติตามภารกิจหน้าที่ของตนอย่างเต็มตลอด เพื่อความสุขของประชาชนช่วงเทศกาล


………….
กำชัย วันสุข รายงาน
คณิศร ศรีสุข ภาพ
สุรพล บุตรวงศ์ ปชส.สุรินทร์ บก.ข่าว