แห่ชมปรากฏการณ์”ซูเปอร์มูล”ดวงจันทร์ใกล้โลกมากที่สุด

139

วันอังคารที่ 2 มกราคม 2561 คนทั่วโลกแห่ชมปรากฏการณ์ ซูเปอร์มูน หรือปรากฏการณ์ดวงจันทร์ใกล้โลกมากที่สุด โดยตามข้อมูลดาราศาสตร์ วันที่ 2 มกราคม ตรงกับวันแรม ๑ ค่ำ เดือนยี่ (๒) ปีระกา ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 06:42 น.
มุมทิศ 113 ํ  ตกเวลา 18:02 น. มุมทิศ 247 ํ กลางวันยาว 11 ชั่วโมง 20 นาที
ดวงจันทร์มีดิถีจันทร์ 100 – % ตกเวลา 06:33 น. มุมทิศ 291 ํ ขึ้นเวลา 18:24 น. มุมทิศ 70 ํ จันทร์เพ็ญ 09:24 น. , ดวงจันทร์ใกล้โลกที่สุด 5 น. ระยะห่าง 356,563 km / ดาวพุธห่างดวงอาทิตย์ไปทางตะวันตกมากที่สุด เห็นได้เวลาเช้ามืด

รวบรวมข้อมูล : อาจารย์รัชนี (บาลี) สุขเทียบ
กรรมการที่ปรึกษาสมาคมดาราศาสตร์