ปลุกกระแสต้านฮาลาลร.พ.ยะลา องค์กรศาสนาอิสลามทั้งกอจ.-กอท.-สำนักจุฬาฯเงียบ!

1687

มีการสร้างกระแสความเกลียดชัง ความแตกแยกอย่างต่อเนื่องกรณีของ”ฮาลาล” โดยมีการส่งข้อความกรณีของโรงพยาบาลศูนย์ยะลาได้รับการรับรอง “ฮาลาล” ว่า องค์กรภาครัฐสร้างความแตกแยกในสังคม และมีการระบุว่า การตรวจสอบฮาลาลสทีมีการเก็บค่าธรรมเนียมทำให้ผู้ประกอบการนำรายจ่ายมาบวกในสินค้าส่งผลให้สินค้ามีราคาสูงขึ้น รวมทั้ง มีการส่งข้อความอินเป็นเท็จว่า มีพระอาพาธในโรงพยาบาลไม่มีอาหารฉัน เมื่อมีการตรวจสอบก็พบว่า ไม่เป็นความจริง เป็นการสร้างกระแสให้เกิดความขัดแย้ง

ข้อเท็จจริง เรื่องฮาลาลเป็นความไม่เข้าใจของคนพุทธต่ออิสลาม และมีผู้นำไปจุดกระแสให้เกิดการต่อต้าน โดยกรณีครัวฮาลาลในโรงพยาบาลเป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่ออำนวความสะดวกให้แก่คนมุสลิมในพื้นที่

“การปรับเปลี่ยนครัวโรงพยาบาลเป็นครัวฮาลาลเริ่มต้นที่ โรงพยาบาลละงู จ.สตูล ซึ่งผู้อำนวยการเป็นพุทธ ก่อนขยายมายังปปัตตานี เมื่อโรงพยาบาลยะลา ต้องการปรับเปบี่ยนเป็นครัวฮาลาล หัวหน้าพยาบาลได้ลุกขึ้นถามในที่ประชุมว่า คนพุทธจะทานอะไร เป็นความไม่เข้าใจว่า อาหารฮาลาลใครก็ทานได้ แต่มีความพยายามสร้างกระแสให้เกิดความไม่เข้าใจ ในที่สุดกระทรวงสาธารณสุขได้ออกเป็นนโยบายเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้ง”

เป็นที่น่าสังเกตุว่า กรณีการสร้างกระแสต่อต้านฮาลาลองค์กรศาสนาอิสลามทั้งองค์กรในพื้นที่ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และองค์กรส่วนกลางอย่างคณะกรรมการอิสลามกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และสำนักจุฬาราชมนตรี ไม่ได้ดำเนินการอะไรเลย