กระบี่เปิดงาน “เมืองท่องเที่ยว เมืองอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล”

76

23 กุมภาพันธ์ 2561 มีพิธีเปิดงาน
” กระบี่เมืองท่องเที่ยว เมืองอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล” โดยพลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงาน มีดร.วิสุทธ์ บิลลาเต๊ะ ผู้แทนจุฬาราชมนตรี อธิบดี  ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ คณะกรรมการสมาพันธ์กรรมการอิสลาม 15 จังหวัดภาคใต้ ร่วมในพิธี ณ มัสยิดกลางประจำจังหวัดกระบี่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับคนพิการ มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการท่องเที่ยวของคนพิการ