คนรุ่นใหม่รวมพลังตั้งพรรค มิสซิสยูนิเวิร์สนำทีม หวังเป็นพลังแก้ปัญหาชาติ

336

วันที่ 29 มี.ค. บรรยากาศการขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง ยังคงเป็นไปด้วยความคึกคัก โดยมีกลุ่มการเมืองมากกว่า 10 กลุ่ม ได้มายื่นขอจดจัดตั้งพรรค อาทิ พรรคไทยร่มเย็น มี นายธนัช โพธิพุกกณะ เป็นผู้ยื่นคำขอ พรรคปฏิรูปแผ่นดิน มี นายบุญชนะ บุญเลิศ เป็นผู้ยื่นคำขอ พรรคเกษตรวิถีไทย มี นายชวนนท์ ศิริบาล เป็นผู้ยื่นคำขอ และ พรรคพลังประชาไทย มี นาย เสน่ห์ ปุริสาย เป็นผู้ยื่นคำขอ ส่วนที่น่าสนใจคือ พรรคพลังคนรุ่นใหม่ไทย  ที่มีคนรุ่นใหม่ เดินทางไปจดจัดตั้งพรรคการเมืองด้วย อาทิ นายนายจิระเดช พรหมสุทธิ์ ผู้ช่วยเลขานุการประจำตัวอดีตองคมนตรี และนางกันธิชา ฉิมศิริ มิสซิส ยูนิเวิร์ส 2016 และผู้ร่วมก่อตั้ง 18 คน อายุ 25-40 ปี ได้เข้ามายื่นจดจัดตั้งพรรค

นายจิระเดช กล่าวว่า ได้รวบรวมคนรุ่นใหม่เข้าสู่การเมือง เพื่อต้องการพัฒนาการเมืองและพัฒนาประเทศให้ดีขึ้น โดยเฉพาะการบริหารจัดการงบประมาณที่มีการใช้งบประมาณไม่เกิดประโยชน์ในหลายโครงการ

“ต้องการให้คนรุ่นใหม่ เข้าไปเสนอแนวคิดใหม่ๆในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย ปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้ก้าวหน้า ก้าวไกล ทันโลก ทั้งด้านคมนาคม การติดต่อสื่อสาร และความรู้ทางด้านเทคโนโลยี มาช่วยขยายการเติบโตทางเศรษฐกิจ จะช่วยลดปัญหาความยากจน ประชาชนมีสวัสดิการสังคมที่ดี และตอบสนองความต้องการของคนรุ่นใหม่ ให้ก้าวหน้า ทั้งในปัจจุบันและอนาคต”

ด้านนางกันธิชา กล่าวว่า พรรคคนรุ่นใหม่ไทย มีสมาชิกพรรครวมตัวกันมาจากหลากหลายอาชีพและต่างวัยกันมีตั้งแต่อายุ 25 – 40 ปี ขึ้นไป ซึ่งทางพรรคเห็นว่าการเมืองไทยควรจะมีคนรุ่นใหม่เข้ามาบ้าง จึงอยากให้ประชาชนช่วยสนับสนุน และมีการชูแนวทางของพรรคในเรื่องของการส่งเสริมการพัฒนาประชาชน และการศึกษาให้มีความเท่าเทียมกัน สนับสนุนสตรีให้มีความเท่าเทียมกันในสังคม โดยพรรคมั่นใจว่าจะส่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ครบ 350 เขตอย่างแน่นนอน และถ้าพรรคได้มีโอกาสได้เข้าไปนั่งในสภาเป็นจำนวนมาก ก็จะเสนอคนในพรรคไม่เสนอคนนอก

“เราจะหาคนที่มีชือเสียง ไม่มีปัญหา มาเป็นผู้สมัครของพรรค รับรองว่า จะเป็นพรรคการเมืองที่เป็นความหวังของสังคมไทย” นางกันธิชา กล่าว