ชุมชนชาวพุทธสุไหงปาดี ยังกำลังใจดี แม้ครอบครัวหายไปมากกว่าครึ่ง ทหารให้กำลังใจ

101

วันที่ 6 เม.ย.61 เวลา 09.30 น. พล.ต.วิชาญ สุขสง รอง มทภ.4 และ ผอ.ศปพร. ได้เข้าเยี่ยมราษฎรไทยพุทธถดถอย บ.ตาเซ๊ะใต้ ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ รับฟังปัญหาความเดือดร้อน และให้ความช่วยเหลือ เนื่องจากชุมชนแห่งนี้ ก่อนปี 47 มีราษฎรอาศัย 16 ครอบครัว 80 คน. ปัจจุบันเหลือ 9 ครอบครัว 23 คน จากการพบปะ ราษฎรยังมีขวัญและกำลังใจดี และได้ขอให้ช่วยซ่อมแซมบ้านให้กับ นางมา ชมรูปสวย ที่มีฐานะยากจน สามีพิการ ได้รับจะดำเนินการช่วยเหลือ ได้มอบผ้าผ้าห่ม มอบเงินบำรุงขวัญ และเงินช่วยเหลือครอบครัวที่สามีถูกลอบยิงเสียชีวิตเมื่อปี 2548