ไอแบงก์ มอบซะกาตเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนบางอุทิศ เจริญกรุง 99

105

ไอแบงก์ มอบซะกาตเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนบางอุทิศ เจริญกรุง 99

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) นำโดย นายทศพร มิตรมานะ รองผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกิจการฮัจย์และอุมเราะห์ เป็นผู้แทนมอบเงินซะกาตธนาคาร เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ชุมชนบางอุทิศ ซอยเจริญกรุง 99 จำนวน 10 หลังคาเรือน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 64,000 บาท ตามมติคณะอนุกรรมการซะกาตธนาคาร โดยมี นายโรจน์พัศดา ปาหนัน เลขานุการมัสยิด ญามีอุ้ลค็อยร็อต ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ มัสยิดญามีอุ้ลค็อยร็อต เขตบางคอแหลม เมื่อวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา