นายกโยธิน มอบของขวัญนักเรียนโรงเรียนบ้านบือแนปีแย นราธิวาส

191

เมื่อวันที่ ๒๙ ธ.ค.๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.นท.ธีระวิทย์  ศิริวัลลภ ฉก.นย.ทร.๓๒ จัดกำลังพล พบปะสานสัมพันธ์ ครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านบือแนปีแย ม.๑ บ.บือแนปีแย ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จว.นราธิวาส เพื่อร่วมงานปีใหม่และได้มอบของขวัญให้กับทางโรงเรียน  ผลการปฏิบัติ ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี