ชื่นชม! มุสลิมแวนคูเวอร์เปิดมัสยิดให้คนหลบหนาว

136

หน้าหนาวนี้ มุสลิมที่แวนคูเวอร์ แคนาดา ได้เปิดมัสยิดให้ทุกคนที่ต้องการพักพิงหลบหนาว พร้อมอาหารและเครื่องนุ่งห่ม ซึ่งการช่วยเหลือไม่เคยคำนึงว่าผู้รับเป็นมุสลิมหรือไม่