มุสลิม บางน้ำเปรี้ยวจัดงานมัสยิดวันปีใหม่ คนตรึม

644

วันที่ 1 มกราคม  มัสยิดน่าซีฮาตุลซุนนะห์ สมอเอก คลอง 16 บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา ได้จัดงานประจำปีเพื่อหารายได้เพื่อการศึกษาเยาวชนและเพื่อกิจการมัสยิด โดยมีนายสมพร หลงจิ ผู้อำนวย Mtoday เป็นประธานเปิดงาน

มัสยิดน่าซีฮาตุลซุนนะห์ ได้จัดงานประจำปีในวันที่ 1 มกราคมของทุกปี ซึ่งแต่ละปีมีมุสลิมในสมอเอก และใกล้เคียงมาร่วมงานจำนวนมาก นายสมพร กล่าวว่า เป็นความประทับใจที่เห็นพี่น้องมุสลิมมาร่วมงานมัสยิดจำนวนมาก แม้จะจัดในช่วงเทศกาลปีใหม่ สะท้อนให้เห็นความเข้มแข็งของชุมมุสลิม ที่ไม่ตกอยู่ในกระแสฉลองปีใหม่เหมือนหลายๆชุมชน ในวันปีใหม่ที่สเปนจะฉลองด้วยการแห่ธงคอลีฟะห์จากชัยชนะต่ออาณาจักรอิสลาม เราจึงต้องตระหนักให้มาก

“มุสลิมมีความเข้มแข็งในด้านศาสนา ที่ศาสนาอื่นไม่อาจเข้ามาแทรกแซงได้ง่าย แต่เราจะต้องเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ ด้านการสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีสตืปัญญา ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ให้แข็งขันกับโลกได้”