กำลังติดอาวุธกะเหรี่ยงพุทธนำอาวุธเข้ามอบตัวทหารพม่า

310

เมื่อ 14.00 วันที่ 1 ม.ค.60 ร.อ.วินส่อเล ผบ.ร้อย.กกล.กะเหรี่ยงพุทธก้าวหน้าเพื่อประชาธิปไตย DKBA กับกำลังพล 6 คน และ อาวุธยุทโธปกรณ์ ได้ขอมอบตัวกับ พ.อ.หม่องหม่องวิน ผบ.บก.ยศ.3 ภทบ.ตอ./ต. ค่ายปางกาน จ.เมียวดี รัฐกะเหรี่ยง สมม.ด้านตรงข้ามเขตไทย บ.วังตะเคียน ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก สาเหตุเนื่องจาก พ.อ.ซาอ่อง ผบ.บก.ยว.กกล.กะเหรี่ยงพุทธก้าวหน้าเพื่อประชาธิปไตย DKBA ชึ่งเป็น ผบช.ถูกกดดันจากฝ่าย ทมม. จึงขอเข้ามอบตัว และแจ้งความประสงค์ จะไปอยู่กับ พ.อ.หม่องชิดตู่ ผบ.บก.ควบคุมพื้นที่ 3 กกล.BGF ค่ายโก๊กโก่ อ.เมียวดีฯ ด้านตรงข้ามเขตไทย บ.วังผา อ.แม่ระมาด จ.ตาก