สัมผัสอากาศหนาวและอาหารฮาลาล เมืองปาย

340

ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เป็นสถานที่ๆมีความหลากหลาน มีคนหลายชาติพันธุ์อาศัยอยู่ด้วยกันมาเป็นเวลานาน ทั้งมุสลิม พุทธ และชาวเขาหลายเผ่า ในช่วงเทศกาลวันหยุด มีนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศเดินทางไปท่องเที่ยวปาย แม้จะไม่ฮิตฮอตเหมือนในอดีต แต่ก็ยังมีบรรยากาศที่คึกคัก

ในภาพเป็นบรรยากาศถนนคนเดินที่ปายในค่ำคืนนี้ คนไม่แน่นมาก เดินกำลังสบาย อากาศอุ่นขึ้น มีอาหารฮาลาลให้เลือกหลากหลายร้าน