เตือนคนริมลุ่มน้ำตาปี สุราษฎร์เตรียมรับมือมวลน้ำใหญ่

111

“แจ้งเตือนผู้ที่อาศัยอยู่ในลุ่มน้ำตาปีตอนบน – ตอนล่าง จะมีน้ำป่าไหลหลากกระจายเป็นวงกว้างจากอ่างเก็บน้ำกะทูนแล ะอ่างเก็บน้ำคลองดินแดง ซึ่งน้ำล้นอาคารระบายน้ำแล้ว มวลน้ำจะลงไปยังอำเภอฉวาง อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช ทำให้ระดับน้ำสูงขึ้นอีก และใช้เวลาเดินทางถึงสถานีตรวจวัดพระแสง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายในเวลา 60 ชั่วโมง นั่นหมายถึงมวลน้ำก้อนใหญ่กำลังเดินทางสู่พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีภายในอีกสามถึงสี่วันข้างหน้า สุราษฎร์ ฯ เตรียมตัวรับมวลน้ำใหญ่”

(ข้อมูลจากสถานีตรวจวัดพระแสงและศูนย์ข่าวเดลินิวส์ภาคใต้ตอนบน)