เมืองนครฯน้ำ่ทวมสูงเกือบมิดหลังคาบ้านแล้ว

266
เวลา 08.00 น. วันที่ 6 มกราคม เฟส Laila Patthama  ได้โพสต์ข้อความและภาพ ระบุว่า อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช น้ำตอนนี้มาเกือบถึงชั้น 2 แล้ว ภายในบ้านน้ำท่วมสูงถึงหน้าอกแล้ว ขณะที่บ้านคนข้างๆเหลือแต่หลังคาแล้ว ฝนก็ยังตกหนักไม่ไม่หยุด