ดราม่าเสื้อแดง! น้ำท่วมใต้เหตุคนหนักแผ่นดินเยอะ-ไม่ช่วยเพราะเป็นกปปส.

10883

จากสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้รุนแรงที่สุดในรอบหลยปี คนส่วนใหญ่มีความเป็นห่วงเป็นใยกับความทุกข์ยากของพี่น้องชาวใต้ ตั้งแต่จังหวัดชุมพรจนถึงนราธิวาส แต่มีกลุ่มคนเสื้อแดงจำนวนหนึ่ง ที่แสดงความคิดเห็นซ้ำเติมความเจ็บปวด โดยมีการโพสต์ข้อความแพร่กระจายตามโซเชียลในทำนองว่า เหตุน้ำท่วมภาคใต้ เพราะมีคนหนักแผ่นดินเยอะ และจะไม่ช่วยเหลือ เพราะมีกปปส.เยอะ สะท้อนถึงจิตใจที่คับแคบของคนเสื้อแดง ทั้งที่ ในหลายปีที่ผ่านมา เมื่อภาคอีสานหรือภาคเหนือ ประสบภัยพิบัติต่างๆ อาทิ น้ำท่วมนครราชสีมา จะมีพี่น้องจากภาคอื่นๆระดมให้ความช่วยเหลือโดยไม่แบ่งแยกว่า มีความเชื่อทางการเมืองแบบใด แต่เห็นว่า เมื่อมีพี่น้องคนไทยประสบความทุกข์ยากก็เต็มใจที่จะให้ความช่วยเหลือ

ที่น่าตกใจ มีบุคคลที่เป็นข้าราชการ อย่างนายวุฒิชัย อินทร์งาม เจ้าหน้าที่อบต. สนาม จ.สุรินทร์ ก็มีความคิดเห็นไปในทำนองนี้ด้วย ซึ่งคนเป็นข้าราชการไมาควรมีความคิดเห็นที่คับแคบและอคติ โดยบุคคลนี้เคยถูกร้องเรียนเพราะได้ดูหมิ่นอิสลามมาแล้ว ซึ่งทางผู้บังคับบัญชารับปากว่า จะดำเนินการแต่ก็ยังไม่ดำเนินการใดๆ

ความเห็นดังกล่าวของคนเสื้อแดงทำให้ชาวเน็ตออกมาถล่มอย่างหนักว่า มีความคิดคับแคบ มีอคติ ขาดจิตที่เป็นกุศล บางคนได้ร้องเรียนไปยังผู้บังคับบัญชา บางคนพูดแรงถึงขนาดบอกว่า ไม่ควรเป็น คนไทย