มิติใหม่! ประธานกอ.ภูเก็ตนำคณะเข้าพบผู้ว่าฯ ร่วมมือพัฒนามุสลิมภูเก็ต-สร้างมัสยิดกลางต่อ

345

ประธานกก.อิสลามจังหวัดภูเก็ต นำคณะเข้าพบผู้ว่าฯภูเก็ต สร้างความร่วมมือพัฒนามุสลิมจังหวัดภูเก็ต ดันสร้างมัสยิดกลางต่อ

วันที่ 24 ต.ค. 2561 ณ.ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต อ.เมืองจ.ภูเก็ต โดย ดต.ดร.โกมล ดุมลักษณ์ระธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต/คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย พร้อมคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย อิหม่ามสมเดช หมั่นการ กอจ.ภก .นายชูเกียรติ หอมรสกล้า กอจ.ภก.นายกำพล ดุจพยัคฆ์ คอเต็บผักฉีด อิหม่ามอามาน สืบโสต และ กอจ.ภก.ที่ปรึกษา ได้ไปพบนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตที่เรือนรับรอง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ อาทิ ปลัดฝ่ายปกครอง จ่าจังหวัดและปลัดจังหวัดภูเก็ต ร่วมหารือ

ประธานอิสลามจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า เป็นตัวแทนทางอิหม่ามและคณะกรรมการมัสยิดชาวบ้านจังหวัดภูเก็ต เข้าเยี่ยมผู้ว่าราชการภูเก็ต ซึ่งขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดทีให้การต้อนรัยอย่างดีเยี่ยม กอจ.ภูเก็ต เข้าพบก็ความร่วมมือในการทำงาน การสร้างสามัคคีกันเป็นอย่างดีเยี่ยมระหว่างองค์กรและภาครัฐ โดยจะร่วมมือกันพัฒนาภูเก็ต สังคมมุสลิมภูเก็ต รวมทั้ง จะร่วมผลักดันสร้างมัสยิดกลางของจังหวัดภูเก็ตต่อไป

“ขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการภูเก็ตที่ช่วยเหลือและจะดูแลประชาชนอย่างดีและคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ตขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตที่ได้ทำการต้อนรับคณะกรรมการอิสลามภูเก็ตเป็นอย่างดีเยี่ยมครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต