เร่งสร้าง! เจ้าหน้าที่เร่งวางสะพานBailey Acrow เส้นห้วยพาน-น้ำตกกรุงชิง

222

เจ้าหน้าที่ศููนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 นครศรีธรรมราช กำลังวางสะพาน Bailey Acrow ความยาว 36 เมตร ในทางหลวงหมายเลข 4186 ตอนห้วยพาน-น้ำตกกรุงชิง กม.14+000 จ.นครศรีธรรมราช แล้วเสร็จและเปิดใช้งานได้ ในเวลา13.00 น.(6 มกราคม) ทดแทนสะพานที่ขาด เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน