รถไฟเปิดเดินรถสายใต้ถึงทุ่งสงแล้ว หาดใหญ่-สุไหงโกลกยังงดเดิน

267
ข่าวดี!!!รถไฟเปิดเดินรถสายใต้ถึงทุ่งสงแล้ว หาดใหญ่-สุไหงโกลกยังงดเดิน

นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดเผยว่า ร.ฟ.ท.ได้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้อย่างใกล้ชิด โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559 ได้รับรายงานว่า สถานการณ์น้ำท่วมทางรถไฟสายใต้เริ่มคลี่คลาย ทำให้ร.ฟ.ท.สามารถระดมกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายการช่างโยธาเข้าซ่อมแซมสภาพเส้นทางที่ได้รับความเสียหาย จนสามารถเปิดเดินรถเส้นทางสายใต้ได้เพิ่มขึ้น จากเดิมที่มีสถานีต้นทางและปลายทางสิ้นสุดที่สถานีชุมพร ขยายไปได้ถึงสถานีชุมทางทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช อีกทั้งยังสามารถเปิดให้บริการเดินรถเพิ่มเป็น 10 ขบวน จากเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 จำนวน 8 ขบวน

สำหรับรายละเอียดการเปิดให้บริการเดินรถสายใต้ ประจำวันที่ 7 มกราคม 2560 มีการเปิดขบวนรถให้บริการ และปรับเปลี่ยนสถานีต้นทางปลายทาง ดังต่อไปนี้

■ขบวนรถเที่ยวไป
-รถด่วนพิเศษดีเซลรางที่ 43 กรุงเทพ – สุราษฎร์ธานี (เดินรถได้ตามปกติ)
-รถเร็วที่ 171 (รถไฟฟรี) กรุงเทพ – สุไหงโก-ลก (สามารถเดินรถได้จากสถานีกรุงเทพถึงสถานีชุมทางทุ่งสง)
-รถเร็วที่ 173 กรุงเทพ – นครศรีธรรมราช (สามารถเดินรถได้จากสถานีกรุงเทพถึงสถานีชุมทางทุ่งสง)
-รถด่วนพิเศษดีเซลรางที่ 39 กรุงเทพ – สุราษฎร์ธานี (เดินรถได้ตามปกติ)

■ขบวนรถเที่ยวกลับ
-รถด่วนพิเศษดีเซลรางที่ 44 สุราษฎร์ธานี – กรุงเทพ (เดินรถได้ตามปกติ)
-รถเร็วที่ 172 สุไหงโกลก – กรุงเทพ (สามารถเดินรถได้จากสถานีชุมทางทุ่งสงถึงสถานีกรุงเทพ)
-รถเร็วที่ 174 นครศรีธรรมราช – กรุงเทพ (สามารถเดินรถได้จากสถานีชุมทางทุ่งสงถึงสถานีกรุงเทพ)
-รถด่วนพิเศษดีเซลรางที่ 40 สุราษฎร์ธานี – กรุงเทพ (เดินรถได้ตามปกติ)
-รถเร็วที่ 170 ยะลา – กรุงเทพ (สามารถเดินรถได้จากสถานีบ้านนาสารถึงสถานีกรุงเทพ)
-รถด่วนพิเศษทักษิณที่ 38 สุไหงโกลก-กรุงเทพ (สามารถเดินรถได้จากสถานีชุมทางทุ่งสงถึงสถานีกรุงเทพ)

■ส่วนขบวนรถที่ยังงดเดิน ประกอบด้วย
-รถด่วนพิเศษทักษิณารัถย์ที่ 31/32 กรุงเทพ – ชุมทางหาดใหญ่ – กรุงเทพ
-รถด่วนพิเศษระหว่างประเทศที่ 45/46 กรุงเทพ – ปาดังเบซาร์ – กรุงเทพ
-รถด่วนพิเศษทักษิณที่ 37 กรุงเทพ – สุไหงโก-ลก
-รถด่วนพิเศษที่ 41/42 กรุงเทพ – ยะลา – กรุงเทพ
-รถด่วนที่ 83/84 กรุงเทพ – ตรัง – กรุงเทพ
-รถด่วนที่ 85/86 กรุงเทพ-นครศรีธรรมราช-กรุงเทพ
-รถเร็วที่ 167/168 กรุงเทพ – กันตัง – กรุงเทพ
-รถเร็วที่ 169 กรุงเทพ – ยะลา

สำหรับผู้โดยสารที่จองตั๋วล่วงหน้าไปยังจังหวัดต่างๆ ทางภาคใต้แล้ว สามารถติดต่อเพื่อขอคืนเงินค่าโดยสารได้เต็มราคา และในช่วงนี้การรถไฟฯ ขอแจ้งว่าจะไม่มีบริการขนถ่ายผู้โดยสารต่อทางรถยนต์ เนื่องจากเส้นทางถนนมีน้ำท่วมสูงเช่นกัน ขณะเดียวกันขอความร่วมมือให้ผู้โดยสารที่มีความประสงค์เดินทางในเส้นทางรถไฟสายใต้ให้ตรวจสอบและติดต่อสอบถามรายละเอียดเป็นระยะ ก่อนเดินทางได้ที่สายด่วนโทร 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง

นายวุฒิชาติกล่าวว่า ร.ฟ.ท. ยังได้ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเปิดรับบริจาคข้าวสาร น้ำดื่ม อาหารกระป๋อง ยารักษาโรค ข้าวของเครื่องใช้ และอุปกรณ์ที่จำเป็น อื่นๆ เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคใต้ โดยจะมีการขนส่งข้าวของที่ได้รับบริจาคไปทางรถไฟ และนำไปกระจายส่งต่อให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน ทั้งนี้บริษัทห้างร้าน หน่วยงาน ตลอดจนประชาชนผู้มีจิตอาสาที่สนใจร่วมบริจาค สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย ถนนรองเมือง เขตปทุมวัน กทม. โทรศัพท์ 0-2220-4261 ได้ในวันและเวลาราชการ