เตือนชาวบางสะพาน น้ำในอ่างโป่ง 30 ปริ่มสปริงเวย์ หวั่นท่วมหนัก

187
ภาพน้ำท่วมเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559

วันที่ 8 มกราคม เวลา 12.30 น. เฟส คนมีไฟ ธรรมรัตน์ ได้แจ้งเตือนชาวบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ สถานการณ์น่าเป็นห่วงฝนยังคงตกลงมาอย่างต่อเนื่อง และยังไม่มีท่าทีว่าจะลดลง ส่งผลให้น้ำในอ่างเก็บน้ำ โป่ง 30 ต.หนองมงคง น้ำมีปริมาณสูง คาดว่า อีกไม่นานอาจจะล้นสปริงเวย์ อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ด้านล่างอ่าง ขอให้ประชาชนระมัดระวังและเตรียมพร้อม