ช่วยเต็มที่!ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวะนครฯลงพื้นที่แจกของชาวบ้าน

85

จากสถานการณ์ฝนตกหนักและมีน้ำท่วมเปฌนบริเวณกว้างของจังหวัดนครศรีธรรมราช ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของชาวบ้าน วิทยาลัยอาชีวะศึกษานครศรีธรรมราช นำโดยอ.อุดมศักดิ์ มะหมีน รองผู้อำนวยการวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณะครู และอาสาสมัครร่วมกันจัดทำอาหาร และนำสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นไปแจกจ่ายกับชาวบ้านในพื้นที่ประสบภัย ท่ามกลางความดีใจของชาวบ้าน