อยากกลับบ้าน! เสนอครม.ช่วยคนไทยเกิดในมาเลย์รับสัญชาติไทย

496

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมานายมะแอ สะอะ อดีตแกนนำขบวนการพูโล กล่าวว่า กำลังดำเนินการรวบรวมรายชื่อเด็กเชื้อสายไทยที่เกิดในประเทศมาเลเซีย และไม่มีเอกสารยืนยันสัญชาติ เพื่อยื่นให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐบาลดำเนินการช่วยเหลือออกเอกสารยืนยันสัญชาติอย่างถูกต้อง

“เด็กที่ไม่มีเอกสารสิทธิใน 1,000 คนนี้ มีลูกของขบวนการด้วย ผมคุยกับแล้วกับพ่อแม่ของเขาทุกคนเห็นว่า ถ้ารัฐไม่ช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้ พวกเขาจะไม่สามารถเรียนหนังสือที่ไหนได้เลย และการอยู่ในประเทศมาเลเซีย ก็ต้องอยู่อย่างหลบๆ ซ่อนๆ เพราะไม่มีเอกสารสิทธิ จะกลับประเทศไทยก็ไม่ได้” นายมะแอ เจ้าของฉายา “หะยีสะมะแอ ท่าน้ำ” กล่าวต่อเบนาร์นิวส์

นายมะแอ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ที่ต้องการขอรับสัญชาติไทย มีอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 20 ปี

ปัญหาเด็กไทยไร้สัญชาติที่เกิดในประเทศมาเลเซีย เกิดจากหลายสาเหตุ อาทิเช่น บิดา-มารดาของเด็กไปทำงานในประเทศมาเลเซียแบบผิดกฎหมาย และคลอดในระหว่างที่ทำงานในมาเลเซีย บิดา-มารดาของเด็กหนีคดีความจากในประเทศไทยไปหลบซ่อนตัวในประเทศมาเลเซียและคลอดระหว่างนั้น หรือบางส่วนบิดา-มารดา เดินทางไปอาศัยอยู่ในประเทศมาเลเซียอย่างถูกกฎหมาย แต่มีข้อผิดพลาดทำให้เด็กไม่ได้รับสัญชาติ

“พบมากที่สุดอาศัยอยู่ในรัฐกลันตัน รัฐเคดะห์ รัฐเประก์ รัฐสลังงอร์ ประเทศมาเลเซีย ต้องการทำเพื่อถวายในหลวง รัชกาลที่ 10 พวกเขาจะได้เป็นคนไทยอย่างภาคภูมิใจ และช่วยเหลือให้พวกเขาสามารถกลับมาเรียนหนังสือในประเทศไทยได้” นายมะแอ กล่าวเพิ่มเติม

นายมะแอ ให้ข้อมูลอีกว่า ความคิดและแนวทางในการช่วยเหลือขอสัญชาติให้กับเด็กไทยที่เกิดในประเทศมาเลเซียนั้น ตนเองเคยได้ปรึกษากับ นายภาณุ อุทัยรัตน์ สมัยที่ดำรงตำแหน่งเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ซึ่งนายภาณุเห็นด้วยกับวิธีการดังกล่าว ซึ่งหากรวบรวมข้อมูลของเด็กไทยไร้สัญชาติและผู้ปกครองของเด็กได้ครบ ก็จะได้ส่งต่อให้แก่นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. คนปัจจุบัน เพื่อดำเนินการออกเอกสารยืนยันสัญชาติต่อไป

ด้านนายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ครม. ได้มีมติเห็นชอบในหลักการ อนุมัติให้สัญชาติไทยแก่คนที่เกิดในประเทศไทย 2 กลุ่ม คือบุตรหลานของคนต่างด้าวกลุ่มชาติพันธุ์หรือชนกลุ่มน้อยที่ได้จัดทำทะเบียนประวัติไว้และได้อยู่อาศัยในประเทศไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 15 ปี และบุตรหลานของคนต่างด้าวอื่นๆ ที่เรียนจบชั้นปริญญาตรีแล้ว สามารถยื่นคำร้องขอมีสัญชาติไทยได้ด้วย……

“รัฐบาลมีมติ ค.ร.ม. อนุมัติให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการตามหลักสิทธิมนุษยชนสามารถออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติสัญชาติ ซึ่งตามหลักกฎหมายควรออกกฎกระทรวงตั้งแต่ปี 2551 แต่ก็ไม่มีการดำเนินการให้ถูกต้อง ให้สิทธิบุตรหลานของคนต่างด้าวทั้งหลายไม่ว่าจะเข้าเมืองไทยมาอย่างไร ทั้งมีพาสปอร์ต และไม่มีพาสปอร์ต สามารถอาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยไม่ผิดกฎหมายคนเข้าเมือง ตราบเท่าที่พ่อและหรือแม่ยังอาศัยอยู่ในประเทศไทย” นายกฤษฎา กล่าวแก่เบนาร์นิวส์

อย่างไรก็ตาม ล่าสุดได้มีการนำเสนอเรื่องไปยังรองปลัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

www.benarnews.org/