จากโจรกระจอก แผนใครสร้างความแตกแยก 3 จังหวัดภาคใต้

1933

มีหลักฐานมากพอในปี 2546 ที่สื่อว่ารัฐบาลยุคนั้นคิดแก้ปัญหาสามจังหวัดชายแดนใต้แสนอุบาทว์ด้วยการให้คนไทยพุทธกับไทยมุสลิม เกลียดชังกัน โดยหวังว่าความรุนแรงที่เป็นผลมาจากความแตกแยกนี้จะลุกลามเป็นสงครามกลางเมืองก่อนนำไปสู่การแยกดินแดน ปัญหาไฟใต้ก็ยุติได้ รัฐบาลก็หมดภาระที่ต้องทุ่มเททรัพยากรในการปราบปรามโจรก่อการร้ายอีกต่อไป

งานนี้ไปเข้าทางสหรัฐที่หากทักษิณนำ 3 จชต. มาอยู่ใต้อิทธิพลก็จะสามารถยันจีนแถวหมู่เกาะสแปรตลี่ส์ในทะเลจีนใต้ไปพร้อมกับก